Pontenoalla 608772510
Soutopenedo 620598140

Mercar Entradas Soutopenedo

As entradas enviaranse a seguiente dirección:

Nome:
E-mail:
Repetir E-mail:

Entradas a Mercar

É moi importante fixarse que se introduciron correctamente os DNIs ou "Nº de Abonado", xa que este dato usarase para validar se se está ou non empadroado ou abonado

No caso das entradas "Infantil" se o neno non ten DNI porase o do Pai/Nai/Titor

Dia / Hora:
Tipo de Entrada:
Nº de Abonado:

Síguenos